Waterdunen: versterking Zeeuwse kust

De bouw van de getijdenduiker heeft de veiligheid van Waterdunen op lange termijn vergroot 

De veiligheid van Zeeuws Vlaanderen waarborgen door het versterken van de Zeeuwse kust. Het aanpakken van de zwakke schakels en het creëren van een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied op landbouwgrond heeft de aantrekkelijkheid en samenhang van functies van Waterdunen vergroot.

Oude situatie

Duinen en dijken garandeerde niet meer de veiligheid van Zeeuws Vlaanderen

De Duinen en dijken voor de kust van Zeeuws Vlaanderen schieten tekort in het garanderen van de veiligheid van het gebied tegen natuurrampen als overstromingen en zijn hierdoor aangemerkt als zogeheten zwakke schakels. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de natuur als recreatie functie van het gebied en de verdere ontwikkeling ervan.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de doelmatigheid van het gebied door verbeteren van de veiligheid door het wegwerken van de zwakke schakels van het kustgebied.
  • De kust en duinen verder aanpassen door het creëren van ecologische voorraden zoals de aanleg van vogelparken en wandelpaden en weghalen van de wegen.

Nieuwe situatie

Verbetering van de veiligheid zorgt voor een verbeterde gebruikers- en toekomstwaarde

  • Realiseren van getijdenduiker rondom de zwakke schakels.
  • Verbeteren van de veiligheid in het gebied door het water tijdens eb en vloed beter te controleren met de getijdenduiker. De kans op overstromingen verkleint hiermee.
  • Door zwakke plekken aan te pakken is verdere afwenteling van tijd en ruimte tegengegaan.
Gegevens
LocatieBreskens
GemeenteSluis
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarProvincie Zeeland, Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten, Zeeuwse Landschap, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
RijksbijdrageToezegging van 18 miljoen euro
Start en eindjaar2012: start aanleg Waterdunen tot heden

Wat vindt u?

De bouw van de getijdenduiker heeft de veiligheid van Waterdunen op lange termijn vergroot