Waterdunen: versterking Zeeuwse kust

De bouw van de getijdenduiker heeft de veiligheid van Waterdunen op lange termijn vergroot 

De veiligheid van Zeeuws Vlaanderen waarborgen door het versterken van de Zeeuwse kust. Het aanpakken van de zwakke schakels en het creëren van een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied op landbouwgrond heeft de aantrekkelijkheid en samenhang van functies van Waterdunen vergroot.

Oude situatie

Duinen en dijken garandeerde niet meer de veiligheid van Zeeuws Vlaanderen

De Duinen en dijken voor de kust van Zeeuws Vlaanderen schieten tekort in het garanderen van de veiligheid van het gebied tegen natuurrampen als overstromingen en zijn hierdoor aangemerkt als zogeheten zwakke schakels. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de natuur als recreatie functie van het gebied en de verdere ontwikkeling ervan.

Criteria tot verbetering

 • Optimaliseren van de doelmatigheid van het gebied door verbeteren van de veiligheid door het wegwerken van de zwakke schakels van het kustgebied.
 • De kust en duinen verder aanpassen door het creëren van ecologische voorraden zoals de aanleg van vogelparken en wandelpaden en weghalen van de wegen.

Nieuwe situatie

Verbetering van de veiligheid zorgt voor een verbeterde gebruikers- en toekomstwaarde

 • Realiseren van getijdenduiker rondom de zwakke schakels.
 • Verbeteren van de veiligheid in het gebied door het water tijdens eb en vloed beter te controleren met de getijdenduiker. De kans op overstromingen verkleint hiermee.
 • Door zwakke plekken aan te pakken is verdere afwenteling van tijd en ruimte tegengegaan.
Gegevens
LocatieBreskens
GemeenteSluis
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarProvincie Zeeland, Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten, Zeeuwse Landschap, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
RijksbijdrageToezegging van 18 miljoen euro
Start en eindjaar2012: start aanleg Waterdunen tot heden

Wat vindt u?

De bouw van de getijdenduiker heeft de veiligheid van Waterdunen op lange termijn vergroot

34 reacties

 1. Hello! iconenvandeomgeving.nl

  Do you know the best way to point out your merchandise or services? Sending messages through feedback forms will allow you to simply enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that will be sent through it’ll find yourself within the mailbox that is intended for such messages. Causing messages using Contact forms isn’t blocked by mail systems, which means it is certain to reach the client. You’ll be ready to send your provide to potential customers who were antecedently untouchable because of email filters.
  We offer you to check our service for free of charge. We will send up to fifty thousand message for you.
  The cost of sending one million messages is us $ 49.

  This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

 2. Hi, this is Chris.
  Who win all online casinos by using FREE BONUS.

  Witch mean, I don’t really spend money in online casinos.

  But I win every time, and actually, everybody can win by following my directions.

  even you can win!

  So, if you’re the person, who can listen to someone really smart, you should just try!!

  The best online casino, that I really recommend is, Vera&John.
  Established in 2010 and became best online casino in the world.

  They give you free bonus when you charge more than $50.
  If you charge $50, your bonus is going to be $50.

  If you charge $500, you get $500 Free bonus.
  You can bet up to $1000.

  Just try roulette, poker, black jack…any games with dealers.
  Because dealers always have to make some to win and, only thing you need to do is to be chosen.

  Don’t ever spend your bonus at slot machines.
  YOU’RE GONNA LOSE YOUR MONEY!!

  Next time, I will let you know how to win in online casino against dealers!!

  Don’t forget to open your VERA&JOHN account, otherwise you’re gonna miss even more chances!!

  Open Vera&John account (free)
  https://bit.ly/3wZkpco

 3. He Makes Money Online WITHOUT Traffic!

  Most people believe that you need traffic to profit online…
  And for the most part, they’re right!
  Fact is.. 99.99% of methods require you to have traffic.
  And that in itself is the problem..
  Because frankly, getting traffic is a pain in the rear!
  Don’t you agree?
  That’s why I was excited when a good friend told me that he was profiting, but with ZERO traffic.
  I didn’t believe him at first…
  But after he showed me the proof, it’s certainly the real deal!
  I’m curious what your thoughts are.
  Click here to take a look >> https://bit.ly/3mOAfVp
  Please view it before it’s taken down.

Geef een reactie

Klik in de pagina om de reactie een locatie te geven. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *