Vernieuwing Tilburg Spoorzone

Ten noorden en zuiden van de spoorzone is opnieuw invulling gegeven aan het gebied en haar bereikbaarheid

Het noorden en zuiden van de spoorzone is opnieuw met elkaar verbonden door de spoortunnel. Door bijvoorbeeld het verplaatsen van de NS werkplaats, met behoud van de aldaar gesitueerde monumenten, is efficiënt omgegaan met de ruimte en ontstond de mogelijkheid om hieraan opnieuw invulling aan te geven.

Oude situatie

De functionele samenhang, beheersbaarheid en schoonheid van het stationsterrein stond onder druk

Het station en omliggende gebied voldeed niet meer aan de tegenwoordige en toekomstige eisen, waardoor de functie, beheersbaarheid en de schoonheid onder druk kwam te staan.

Zo waren er geen liften, was er te weinig ruimte om de stroom van de vele duizenden dagelijkse reizigers goed te faciliteren en was de functie van het omliggende terrein verloren gegaan.

Ook de verbinding tussen het Noordelijke en Zuidelijke deel van de stad was slecht.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de functionele samenhang door de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren van het station en het Noordelijke en Zuidelijke deel van de stad.
  • Optimaliseren van de beheersbaarheid en schoonheid door het stations terrein te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.
Nieuwe situatie

Gebruikswaarde is gestegen

  • Met de realisatie van de spoortunnel is het noorden en zuiden van de spoorzone met elkaar verbonden.
  • Met de komst van het Burgemeester Stekelenburgplein kwam er een nieuwe ontmoetingsplek.
Nieuwe situatie

Toekomst als belevingswaarde is gestegen

  • Door het verplaatsen van de oude NS werkplaats werd het mogelijk om het station te vernieuwen en te vergroten, waardoor, het mogelijk was om liften te plaatsen en de beheersbaarheid van het aantal reizigers aan te kunnen.
  • Maar ook om van het stationsterrein een hoogwaardig stedelijk gebied te maken waar het aantrekkelijk is om te zijn.
Gegevens
LocatieStationsterrein
GemeenteTilburg
FinancieringsbronProvincie, rijk en marktpartijen
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarGemeente Tilburg, Provincie Brabant, het Kwaliteitsteam Spoorzone, de Denktank Spoorzone, BVR Adviseurs en het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM), proRail.
RijksbijdrageVROM, V&W en ProRail:
€ 59 miljoen euro
Start en eindjaar2000: Presentatie Ontwikkelingsvisie Spoorzone 2015: Geplande afronding project.

Wat vindt u?

Ten noorden en zuiden van de spoorzone is opnieuw invulling gegeven aan het gebied en haar bereikbaarheid.