Vernieuwing stationsgebied Utrecht

Met de komst van de nieuwe OV terminal  en randstadspoor is station Utrecht Centraal de verbindende schakel geworden met de stad

De ontwikkeling van een nieuw stationsgebied moet een verbindende schakel in de stad worden én het verblijfsklimaat verbeteren.

Oude situatie

gebruikswaarde

De spoorinfrastructuur van het oude station vormde een barrière die de stad in tweeën deelde. De verbindende functie die het moest hebben stond hiermee onder druk.

Het treinstation en stad/streekbusstation werden te klein en onoverzichtelijk om de verwachte verdubbeling van het aantal reizigers van en naar Utrecht Centraal aan te kunnen.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de doelmatigheid door de bereikbaarheid van en naar het station te verbeteren.
  • Beter beheersen van de reizigersstromen van en naar het station door deze te vernieuwen.
Nieuwe situatie

Met een hoogwaardig OV-netwerk is de gebruikswaarde gestegen

  • De realisatie van het randstadspoor heeft gezorgd voor een hoogwaardig netwerk en verbetering van regionale verbindingen. Hierdoor verbeterde de bereikbaar voor reizigers van en naar het station. En vormt het station een verbindende schakel met het omliggende gebied.
Nieuwe situatie

Goede beheersbaarheid zorgt voor stijging van de toekomstwaarde

  • De realisatie van de nieuwe OV-terminal voor trein en tram en bus, is het station als bus- en tramstation goed aangepast. Grotere aantallen reizigers kunnen van en naar het station. 
Gegevens
LocatieStationsomgeving Utrecht Centraal
GemeenteUtrecht
InitiatiefnemersGemeente Utrecht, het ministerie van VROM, ministerie van V&W, NS Poort, Prorail, Corio, ING Real Estate, Amrath, NPC, Holland Casino, Wolff Cinema, Muziekcentrum Vredenburg, Stichting Jazz Utrecht (SJU) en Tivoli Groep
RijksbijdrageVROM en V&W: 307 miljoen euro
Start en eindjaar1997: Start planvorming,
2018: Geplande oplevering (project liep vertraging op)

Wat vindt u?

De ontwikkeling van de nieuwe OV terminal  en randstadspoor heeft van station Utrecht Centraal een verbindende schakel gemaakt met de stad.