Rotterdam Kop van Zuid

De Erasmusbrug heeft de gebruikswaarde van Kop van Zuid sterk verbeterd

Het oude havengebied is omgevormd tot hoogwaardig stedelijk gebied. Door de aanleg van verkeersverbindingen, waaronder de Erasmusbrug, is de bereikbaarheid van het gebied geoptimaliseerd. 

Oude situatie

Haventerrein zorgde voor afstand tussen het centrum en Zuid

Het onbruikbare haventerrein had zijn functie verloren en zorgde samen met de Nieuwe Maas voor een grote fysieke afstand tussen het centrum ten noorden van de Maas en Rotterdam-Zuid.

Criteria tot verbetering

  • Verbeteren van de functionele samenhang en doelmatigheid van Kop van Zuid.
  • Toegankelijkheid, bereikbaarheid werden geoptimaliseerd en ruimtelijke afwenteling werd tegengaan. 

Nieuwe situatie

Met de komst van de Erasmusbrug steeg de gebruikswaarde

  • Kop van Zuid is met de komst van de Erasmusbrug meer toegankelijk geworden en de bereikbaarheid tussen centrum en Rotterdam-Zuid is vergroot.
Nieuwe situatie

Met de ontwikkeling van de Rotterdamse skyline aan de Maas is de gebruikswaarde omhoog gegaan

  • De realisatie van de Toren op Zuid 1999, Hogeschool Inholland 2000 World Port center 2001, Luxor theater 2001,  Montevideo 2005, New Orleans 2010, Maastoren 2010 en De Rotterdam 2013 is hoogwaardig stedelijk gebied ontwikkeld.
Gegevens
LocatieRotterdam Kop van Zuid
GemeenteRotterdam
FinancieringsbronMinisterie VROM en V&W
Initiatiefnemer / projectontwikkelaargemeente Rotterdam, Ministerie VROM en V&W
RijksbijdrageTotaal (VROM en V&W) 285,5 miljoen euro
Start en eindjaar1978 Structuurplan Binnen de Ruit, aanzet tot stedelijke herstructurering
2014 Geplande afronding

Wat vindt u?

De Erasmusbrug heeft de gebruikswaarde van Kop van Zuid sterk verbeterd