Renovatie Hengelo Hart van Zuid

De aanleg van groen op het industrieplein heeft bijgedragen aan de kwaliteit van milieu in het  gebied

Het realiseren van de basiskwaliteit voor milieu en waterveiligheid,  de herstructurering en bundeling, creëerde voldoende aanbod en ruimte voor bedrijvigheid.

Oude situatie

De oorspronkelijke bedrijvigheid verdween uit het Hart van Zuid

Het stationsgebied Hart van Zuid had te maken met functieverlies zoals bedrijvigheid omdat deze was wegtrokken. Hierdoor ontstonden er leegstaande en verpauperde  panden in en aan de rand van de binnenstad. Dit ging ten koste van de schoonheid van het gebied.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de doelmatigheid door het creëren van een ontmoetingsplek(nieuwe functie geven) in het gebied 
  • Optimaliseren van de schoonheid van het gebied door de uitstraling en aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren.
Nieuwe situatie

Zowel de gebruikswaarde als de belevingswaarde is gestegen

  • Door de komst van een Regionaal Opleidings Centrum (ROC) in de voormalige ijzergieterij Stork heeft het gebied een nieuwe functie gekregen als educatie- en een ontmoetingsplek voor jongeren. 
Nieuwe situatie

Stijging van de belevingswaarde

  • Door de bouw van een industrieplein met een skatepark is de uitstraling en aantrekkelijkheid van het voormalig verpauperde gebied aanzienlijk verbeterd.
  • De groenvoorziening op het plein heeft bijgedragen aan de milieukwaliteit. 
Nieuwe situatie

Belevingswaarde is gestegen

De kwaliteit van het gebied is verbeterd en sluit aan op de omliggende gebieden. Dit heeft het imago van het station en haar omgeving bevorderd.

Gegevens
LocatieHengelo Hart van Zuid
GemeenteHengelo
FinancieringsbronRijksoverheid, gemeente Hengelo, Van Wijnen Groep NV, ROC Twente, Pop en Cultuurpodium Metropool
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarGemeente Hengelo, Rijksoverheid, Provincie Overijsel, Waterschap Vechtstromen, Regio Twente, NS en Pro Rail, Heijmans/Dura Vermeer
RijksbijdrageFase 1: 4 miljoen euro uit nota ruimte budget
Start en eindjaar2008: masterplan
2013: oplevering fase 1

Wat vindt u?

De aanleg van groen op het industrieplein heeft bijgedragen aan de kwaliteit van milieu in het  gebied