Herontwikkeling Maastricht Belvedère

De samenwerking tussen het rijk, provincie Limburg en de gemeente Maastricht heeft tot de meest effectieve resultaten geleid

Het gebied is herontwikkeld om te voldoen aan behoefte in wonen, werken, recreëren en cultuur én tegelijkertijd de milieuproblematiek aan te pakken. 

Oude situatie

Het industrieterrein verloor haar functie

Het gebied Belvedere had te maken met een vervallen binnenstedelijk industrieterrein. Herontwikkeling van het gebied door nieuwe woningbouw, kantoren en bedrijfsterreinen om de verwachte groei van Maastricht naar 150.000 inwoners goed op te vangen.

De ontwikkeling van het gebied werd belemmerd door complexe milieuproblematiek: vervuilde bodem. 

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de doelmatigheid door tegengaan ruimtelijke afwenteling. 
  • Verbeteren van de beheersbaarheid door stedelijke groei.
  • Terugkrijgen van de schoonheid door het gebied aantrekkelijker te maken.

Nieuwe situatie

Stijging gebruiks- en toekomstwaarde

  • Door ontwikkeling van het Sphinx kwartier met woningbouw, kantoren en culturele centra zoals ‘the student hotel’, is Belvedere veranderd in een woon/werk en cultuurgebied. De ruimtelijke afwenteling van het gebied is hiermee teruggedraaid.
Nieuwe situatie

Stijging van de belevings- en toekomstwaarde

  • Door bodemsanering van voormalig gasbabriekterrein en de aanleg van woningbouw Lindenkruis is niet alleen de bodemvervuiling van het gebied afgenomen maar ook het gebied aantrekkelijker gemaakt door het creëren van rust en ruimte.
Gegevens
LocatieMaastricht
GemeenteMaastricht
FinancieringsbronGemeente Maastricht, ING vastgoed, BPF, Provincie Limburg, het rijk
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarGemeente Den Haag, VROM, Ministerie V&W, Stadsgewest Haaglanden, NS Vastgoed, NS Poort, NS Station, NS Railinfratrust, Prorail, Multi Vastgoed, CV Babylon, Stichthage Trust
Rijksbijdrage10 miljoen euro uit Nota Ruimte
60 miljoen euro voor Noorderbrug
Totale investering € 76,5 miljoen euro per 31-12-2017 (exclusief aansluiting Noorderbrug). Grondexploitatie bij doorstart 2013 van € 384 miljoen. Onrendabele top van € 80 miljoen.
In 2018 was de onrendabele top teruggebracht tot ca. € 20 miljoen.
Start en eindjaar2004 – heden
Presentatie Masterplan Belvédère en vaststelling masterplan door gemeenteraad Maastricht- heden

Wat vindt u?

De samenwerking tussen het rijk, provincie Limburg en de gemeente Maastricht heeft tot de meest effectieve resultaten geleid