Herontwikkeling Rotterdam Centraal

De realisatie van het nieuwe station heeft geleid tot een verbetering op de toekomstwaarde en gebruikswaarde van het gebied

De bouw van een nieuwe stationshal en buitenruimte heeft gezorgd voor een positieve ontwikkeling van de algehele omgeving. 

De ontwikkeling van een nieuw multimodaal OV-knooppunt heeft een betere aansluiting op de omliggende wijken gecreëerd.

Oude situatie

Het oude station had een slechte aansluiting met de binnenstad

De capaciteit van het oude stationsgebouw kwam steeds meer onder druk te staan. Het aantal reizigers groeide als gevolg van de HSL. Deze groei zorgde voor problemen bij het accomoderen. Ook was er een slechte verbinding met de binnenstad.

Criteria tot verbetering

  • Het station vernieuwen om zo de beheersbaarheid van de binnen en buiten ruimtes te verbeteren.
  • Optimaliseren van de functionele samenhang door toegankelijkheid als bereikbaarheid te verbeteren.
Nieuwe situatie

De toekomstwaarde is gestegen

  • Meer ruimte om reizigers goed te accomoderen.
  • Multimodaal OV-knooppunt is gecreëerd.
  • De beheersbaarheid van de reizigers is verbeterd.

Nieuwe situatie

De gebruikswaarde is verbeterd

  • Door de ontwikkeling van het metrostation is het stationsgebied beter bereikbaar geworden.
  • De omliggende wijken sluiten nu beter aan op het station.

Gegevens
LocatieRotterdam
GemeenteRotterdam
FinancieringsbronPrivate investeerders, Gemeente Rotterdam/Stadsregio Rotterdam, NS
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarGemeente Rotterdam, Prorail, Stadsregio Rotterdam, NS, Ministerie van V&W en VROM
Rijksbijdrage275 miljoen euro
Start en eindjaar1997 – 2017

Wat vindt u?

De realisatie van het nieuwe station heeft geleid tot een verbetering op de toekomstwaarde en gebruikerswaarde van het gebied.