Nieuw Den Haag Centraal

Het oude Centraal Station voldeed niet meer als vervoersknooppunt

Den Haag Centraal werd omgebouwd tot een hoogwaardige en klantvriendelijke OV- terminal.

Mede door de komst van de HSL en randstadrail werd er op korte termijn een enorme stijging verwacht van het aantal dagelijkse reizigers op Den Haag Centraal. 

Ook de omgeving van het station is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. De kwaliteit van het station moest hier beter op aansluiten.

ion Den Haag CS
Oude situatie

Het oude Centraal Station voldeed niet meer als vervoersknooppunt

De beheersbaarheid van reizigersstromen stond onder druk. Daarnaast was het station “oud” in vergelijking met de recent gerenoveerde omgeving van het station.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de functionele samenhang door verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid.
  • Excellent beheersen van reizigersstromen.
  • Optimaliseren van de schoonheid van het stations terrein door verbeteren uitstraling en aantrekkelijkheid van het gebied en creeren van afwisseling en contrast.

Nieuwe situatie

Toegankelijkheid van het station zorgt voor hoge gebruikswaarde

  • Aanleg 4 entrees van het station.
  • Verbetering verkeersknooppunt met omliggende gebieden.
  • Realiseren van eilandperrons: reizigers kunnen makkelijker overstappen tussen RandstadRail en tram en vica versa.
  • Directe toegang voor reizigers krijgen via trap, roltrap of lift tot het tramplatform.
Nieuwe situatie

Toekomstwaarde is gestegen door betere bereikbaarheid en beheersbaarheid

  • Verbetering Station als vervoersknooppunt doordat het toegankelijker en meer bereikbaar is geworden.
  • Door verruiming van de stationshal is beheersbaarheid van het aantal reizigers toegenomen.
Nieuwe situatie

aantrekkelijke omgeving zorgt voor een hoge belevingswaarde

Door de aanleg van het Anna van Buerenplein is de directe omgeving van het station aantrekkelijker geworden en heeft het een betere uitstraling gekregen en is er afwisseling en contrast gecreëerd. Hierdoor sluit de schoonheid het stations terrein beter aan op de omliggende gebieden. 

Gegevens
LocatieDen Haag Centraal
GemeenteGemeente Den Haag
FinancieringsbronMarktpartijen, Gemeente, stadsgewest Haaglanden en Rijksoverheid
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarGemeente Den Haag, VROM, Ministerie V&W, Stadsgewest Haaglanden, NS Vastgoed, NS Poort, NS Station, NS Railinfratrust, Prorail, Multi Vastgoed, CV Babylon, Stichthage Trust
RijksbijdrageInvesteringskosten, 130 miljoen euro
Start en eindjaar2002 – 2012

Wat vindt u?

Het oude Centraal Station voldeed niet meer als vervoersknooppunt