Bouw Paleisbrug Den Bosch

De Paleisbrug is niet alleen een  verbindingszone tussen het Paleiskwartier met de binnenstad, maar draagt ook bij aan duurzaamheid door de aanleg van groenzones

Het creëren van een ecologische verbindingszone tussen het Paleiskwartier en de oude binnenstad.

Oude situatie

Het spoor zorgde voor een slechte ontsluiting tussen het Paleiskwartier en de binnenstad

Het woon en werkgebied van het Paleiskwartier is slecht verbonden met de historische binnenstad door tussenligging van het spoor. Deze slechte ontsluiting zou een verdere verdichting en functiemenging van het gebied tegengaan.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de toegankelijkheid door de bereikbaarheid tussen de oude binnenstad en Paleiskwartier te verbeteren.
Nieuwe situatie

Verbetering gebruikswaarde

  • De realisatie van deze fiets- en voetgangersbrug heeft geleid tot een nieuwe verbindingszone tussen het Paleiskwartier en de oude binnenstad. De toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de reizigers is hiermee aanzienlijk verbeterd. 
Nieuwe situatie

door de hoge kwaliteit is de Belevingswaarde gestegen

De kwaliteit van het gebied is verbeterd en sluit aan op de omliggende gebieden. Dit heeft het imago van het station en haar omgeving bevorderd.

De beplanting op de brug maakt het aangenaam en aantrekkelijk om over de brug te lopen of te fietsen.

Gegevens:
LocatieStationsomgeving Den Bosch
GemeenteDen Bosch
RijksbijdrageTotaal 6,5 miljoen euro
Start en eindjaar2007: Start verkenningsfase Nota Ruimte
2015: Oplevering

Wat vindt u?

De Paleisbrug is niet alleen een  verbindingszone tussen het paleiskwartier met de binnenstad, maar draagt ook bij aan duurzaamheid door de aanleg van groenzones