Colofon

Deze website is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Ruimtelijke Ordening. Aan deze website hebben meegewerkt: Kees de Jong, Mani Pourjalili en Wilson Eteki.

Concept, ontwerp en realisatie

VormVijf, Den Haag

Fotografie

  • Mediatheek Rijksoverheid
  • Rob Poelenjee
  • Photo Squad
  • Nanda Sluijsmans

Neem voor vragen contact op met: kees.jong@minbzk.nl en mani.pourjalili@minbzk.nl

Maart 2021