Vernieuwing Stationskwartier Breda

Breda Centraal is een multi-modaal knooppunt geworden

Door het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid is het centraal station getransformeerd tot een multi-modaal knooppunt.

Oude situatie

Stationsterrein verloor haar oude functie en werd restruimte

Het stationsterrein voldeed niet meer als rangeerfunctie en werd een restruimte met roestige sporen en gebouwen. Ook had het stationsterrein een slechte aansluiting op het omliggende gebied door een dominerend spoorweginfrastructuur aan de Noordzijde van het station.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de doelmatigheid en functionele samenhang van het gebied door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station te verbeteren. 
Nieuwe situatie

Gebruikswaarde is gestegen

  • Door de realisatie van een OV-Terminal met internationale allure waarin alle openbaar vervoersmodaliteiten zoals de hogesnelheidstrein, intercity, regionaal en lokaal openbaar vervoer samenkomen.
  • De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied is verbeterd.
Gegevens
LocatieStationsgebied Breda
GemeenteBreda
FinancieringsbronVROM en V&W
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarMinisteries VROM en V&W, Gemeente Breda, Prorails, NS Poort, Singelveste Allee Wonen, Koen van Velsen en Quadrat Atelier voor Stedenbouw
Rijksbijdrage62 miljoen euro
Start en eindjaar1988 – 2016

Wat vindt u?

Breda centraal is een multi-modaal knooppunt geworden