Waterdunen: versterking Zeeuwse kust

Gegevens Locatie Breskens Gemeente Sluis Initiatiefnemer / projectontwikkelaar Provincie Zeeland, Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten, Zeeuwse Landschap, Ministerie van Infrastructuur en Milieu  Rijksbijdrage Toezegging van 18 miljoen euro Start en eindjaar 2012: start aanleg Waterdunen tot heden

Herontwikkeling Maastricht Belvedère

Gegevens Locatie Maastricht Gemeente Maastricht Financieringsbron Gemeente Maastricht, ING vastgoed, BPF, Provincie Limburg, het rijk Initiatiefnemer / projectontwikkelaar Gemeente Den Haag, VROM, Ministerie V&W, Stadsgewest Haaglanden, NS Vastgoed, NS Poort, NS Station, NS Railinfratrust, Prorail, Multi Vastgoed, CV Babylon, Stichthage Trust Rijksbijdrage 10 miljoen euro uit Nota Ruimte60 miljoen euro voor NoorderbrugTotale investering € 76,5… Lees verder Herontwikkeling Maastricht Belvedère

Vernieuwing stationsgebied Utrecht

Gegevens Locatie Stationsomgeving Utrecht Centraal Gemeente Utrecht Initiatiefnemers Gemeente Utrecht, het ministerie van VROM, ministerie van V&W, NS Poort, Prorail, Corio, ING Real Estate, Amrath, NPC, Holland Casino, Wolff Cinema, Muziekcentrum Vredenburg, Stichting Jazz Utrecht (SJU) en Tivoli Groep Rijksbijdrage VROM en V&W: 307 miljoen euro Start en eindjaar 1997: Start planvorming,2018: Geplande oplevering (project… Lees verder Vernieuwing stationsgebied Utrecht

Renovatie Hengelo Hart van Zuid

Gegevens Locatie Hengelo Hart van Zuid Gemeente Hengelo Financieringsbron Rijksoverheid, gemeente Hengelo, Van Wijnen Groep NV, ROC Twente, Pop en Cultuurpodium Metropool Initiatiefnemer / projectontwikkelaar Gemeente Hengelo, Rijksoverheid, Provincie Overijsel, Waterschap Vechtstromen, Regio Twente, NS en Pro Rail, Heijmans/Dura Vermeer Rijksbijdrage Fase 1: 4 miljoen euro uit nota ruimte budget Start en eindjaar 2008: masterplan2013: oplevering… Lees verder Renovatie Hengelo Hart van Zuid

Herontwikkeling Rotterdam Centraal

Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam, 6 maart 2014..Overzicht van het stationsplein met goed zichtbaar de punt van het dak van het gerenoveerde en volkomen vernieuwde station van Rottterdam (een van de architecten: Jan Benthem , Rotterdam CS, bijnaam De Kapsalon naar een bekende Rotterdamse snackbarhap. Houten bekleding binnenkant van het dak van het station..Rechts de trambaan en links het Groothandelsgebouw. .Foto: Riesjard Schropp

Gegevens Locatie Rotterdam Gemeente Rotterdam Financieringsbron Private investeerders, Gemeente Rotterdam/Stadsregio Rotterdam, NS Initiatiefnemer / projectontwikkelaar Gemeente Rotterdam, Prorail, Stadsregio Rotterdam, NS, Ministerie van V&W en VROM Rijksbijdrage 275 miljoen euro Start en eindjaar 1997 – 2017

Aanleg Waalfront Nijmegen

Voorbij de spoorbrug strekken het eiland en de nevengeul zich uit naar het westen. Natuur en water bepalen de sfeer. Dit is het gebied om te wandelen langs de oevers van de Waal en de nevengeul. Nijmegenaren vinden hier een plek om uit te waaien. Er kunnen ook aansprekende culturele activiteiten plaatsvinden, zoals u die bijvoorbeeld de afgelopen jaren al heeft leren kennen op het Waalstrand. Op de nevengeul is er ruimte voor roeien en watersport.

Gegevens Locatie Waalfront Nijmegen Gemeente Nijmegen Financieringsbron Rijksoverheid, Gemeente Nijmegen, private marktpartijen Rijksbijdrage 40 miljoen euro

Vernieuwing Tilburg Spoorzone

Nederland, Tilburg, 04-08-2020, Spoorzone Tilburg, Op voormalig rangeerterrein in centrum Tilburg is een lang smal park, Spoorpark, aangelegd voor recreatie en verkoeling in de zomer, klimaatadaptief park om hittestress in de stad tegen te gaan, Een waterstroom circuleert door het park, speelgebied voor kinderen, waterspeeltuin met fonteinen, het water wordt door een helofytenfilter (rietzone) gezuiverd. Er zijn ook skatebanen, fietscrossbanen, een tuin, horeca met terras, een ligweide, grasveld, zonneweide waar je kunt picknicken, een uitkijktoren, er ligt nog een oud stuk rails als verwijzing naar de herkomst van het gebied, Een kunstwerk van een rits aan het begin, korte zijde waar de waterspeeltuin is.

Gegevens Locatie Stationsterrein Gemeente Tilburg Financieringsbron Provincie, rijk en marktpartijen Initiatiefnemer / projectontwikkelaar Gemeente Tilburg, Provincie Brabant, het Kwaliteitsteam Spoorzone, de Denktank Spoorzone, BVR Adviseurs en het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM), proRail. Rijksbijdrage VROM, V&W en ProRail:€ 59 miljoen euro Start en eindjaar 2000: Presentatie Ontwikkelingsvisie Spoorzone 2015: Geplande afronding project.