Renovatie en uitbreiding Arnhem Centraal

De renovatie van Arnhem Centraal heeft geleid tot de realisatie van een multimodaal knooppunt

Het aantal reizigers op Arnhem Centraal is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Om die reizigers te kunnen accomoderen zijn de fietsenstalling en parkeergarage vergroot. Daarnaast is er een busstation aangelegd en is de perrontunnel verbreed.

Oude situatie

Arnhem Centraal voldeed niet meer aan haar functie als overstap plek voor verschillende modaliteiten

Door het toenemende aantal passagiers werd het station te klein. De perrontunnel onder de sporen werd te smal en was er een gebrek aan het fietsenstallingen. Het busplein was onoverzichtelijk en de parkeergarage had een beperkte capaciteit.

Criteria tot verbetering

  • Het praktisch hervormen van de bruikbare ruimtes.
  • Toegankelijkheid, keuzemogelijkheid en bereikbaarheid verbeteren.
Nieuwe situatie

De uitbreiding van het station heeft gezorgd voor meer mobiliteit voor reizigers

  • Nieuwe perrontunnel zorgt voor meer toegankelijkheid.
  • De bereikbaarheid is vergroot door de aanleg van het busstation.
  • Door de vergroting van de parkeergarage is de keuzemogelijkheid vergroot.
Nieuwe situatie

De mogelijkheid om met de fiets naar het station te gaan is verbeterd

  • Door de aanleg van de fietsenstalling is het voor reizigers makkelijker geworden om gebruik te maken van de fiets als vervoersmodaliteit.
  • Door verruiming van de stationshal is de beheersbaarheid van het aantal reizigers toegenomen.
Gegevens
LocatieArnhem Centraal
GemeenteArnhem
FinancieringsbronVROM, Ministerie van I&M, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en stadsregio Arnhem-Nijmegen
Initiatiefnemer / projectontwikkelaarNS Poort, NS reizigers, Prorail, VROM, ministerie V&W, Euro-commerce, de Provincie Gelderland, de Gemeente Arnhem en de stadsregio Arnhem-Nijmegen
Rijksbijdrage119 miljoen euro
Start en eindjaar1997 – 2018

Wat vindt u?

De renovatie van Arnhem Centraal heeft geleid tot de realisatie van een multimodaal knooppunt