Aanleg Waalfront Nijmegen

De ontwikkelingen in het gebied Waalfront zijn een verbetering van het gebied

De bouw van woningen en culturele centra door betrokken partijen worden op korte termijn gerealiseerd. Dit zal een positieve invloed hebben op de Waalfront, wat voorheen verslechterde door de gevestigde bedrijven.

Oude situatie

De schoonheid van het gebied werd negatief beïnvloed

Het gebied Waalfront heeft te maken met een verouderd bedrijventerrein. Er is last van stank en geluidsoverlast door deze bedrijven.

Criteria tot verbetering

  • Optimaliseren van de schoonheid van het gebied door van afwisseling en contrast toe te passen.
  • De uitstraling te verbeteren door rust en ruimte te creëren.
Nieuwe situatie

Ontwikkeling van een verbeterde belevingswaarde

  • Ontwikkelen van 850 woningen en diverse culturele centra. Op korte termijn creëert dit afwisseling en contract.
  • Verplaatsen van bedrijven die stank en geluidsoverlast veroorzaken.

Nieuwe situatie

De Nieuwe stadsbrug heeft een grote positieve invloed op het gebied

  • De aanleg van de nieuwe stadsbrug heeft de uitstraling van het gebied verbeterd.
  • Verbetering van de infrastructuur door de komst van de nieuwe stadsbrug.
Gegevens
LocatieWaalfront Nijmegen
GemeenteNijmegen
FinancieringsbronRijksoverheid, Gemeente Nijmegen, private marktpartijen
Rijksbijdrage40 miljoen euro

Wat vindt u?

Ik heb er vertrouwen in dat de ontwikkeling van woningen en culturele centra door de betrokken partijen op korte termijn gerealiseerd gaan worden.